Dit leer je tijdens de opleiding schuldhulpverlener

Wanneer iemand hulp nodig heeft om uit de schulden te komen, kan een schuldhulpverlener waardevolle hulp bieden. Wat doet een schuldhulpverlener? Gewoonlijk geeft een schuldhulpverlener specifiek advies over hoe je geld kunt beheren om schulden in de loop van de tijd efficiënter af te betalen. Een schuldhulpverlener kan je ook doorverwijzen naar bronnen die nuttig kunnen zijn, en informatie geven over schulden, zoals hoeveel creditcardschuld slecht is voor je kredietscore en hoe je creditcardschuld het meest effectief kunt consolideren. Lees hier alles over wat je leert tijdens de opleiding schuldhulpverlener.

Wat doet een schuldhulpverlener?

Een schuldhulpverlener oefent onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • Mensen persoonlijk financieel advies geven, met name over hoe ze hun geld en schulden effectiever en verantwoordelijker kunnen beheren.
  • Een volledige budgetanalyse maken van iemands huidige financiële situatie.

Schuldadviseurs houden zich meestal niet bezig met het verlagen van de totale schulden, zoals bij creditcardschulden, maar ze kunnen wel helpen het bedrag dat iemand maandelijks betaalt te verlagen door lagere rentepercentages en kosten te krijgen.

Dit is hoe de schuldhulp van de gemeente werkt

De gemeente draagt verplichting om te helpen wanneer er schulden zijn die je niet zelf kunt oplossen. De gemeente verleent schuldhulpverlening wanneer je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

De gemeente biedt soms zelf hulp aan, zonder een aanmelding. Dit komt voor wanneer je je huur of zorgverzekering niet betaalt en een achterstand hebt opgelopen. De schuldeiser meldt de achterstand bij de gemeente. Vervolgens word je uitgenodigd voor een gesprek.

Hierna wordt er een schuldhulpverlener toegewezen en gaat het ‘’minnelijk’’ schuldentraject van start. Tijdens dit traject doet de schuldhulpverlener een poging tot het maken van afspraken met schuldeisers.

Er zijn drie soorten hulp die voorkomen tijdens het minnelijk traject:

  • saneringskrediet;
  • schuldhulpbemiddeling;
  • dwangakkoord.

Tijdens de opleiding schuldhulpverlener leer je hoe je het minnelijk traject begint en verdiep je je in saneringskrediet, schuldhulpbemiddeling en dwangakkoorden. 

Schuldhulpbemiddeling

Tijdens de opleiding schuldhulpverlener leer je wat schuldhulpbemiddeling inhoudt en wat het doel hiervan is. Op het gebied van schuldhulpbemiddeling voer je de volgende taken uit:

  • Het opstellen van een plan om schulden op te lossen.
  • Het maken van schriftelijke afspraken met de cliënt.
  • Het betalen van de vaste kosten van de cliënt.
  • Het vrijstellen van weekgeld voor de dagelijkse uitgaven van de cliënt.

Er worden binnen drie jaar zo veel mogelijk schulden afbetaald. Het resterende bedrag wordt vaak kwijtgescholden. Tenzij de cliënt niet meewerkt. In dat geval verlengt een rechter deze periode van 3 naar 5 jaar.

Schuldsanering

Een schuldhulpverlener regelt een lening (saneringskrediet) bij de gemeente. De lening is net zo hoog als de aflossingscapaciteit van de cliënt. Deze lening moet binnen 3 jaar met rente afbetaald worden.

Is de aflossingscapaciteit niet hoog genoeg voor alle schuldeisers? Dan wordt het bedrag verhoudingsgewijs verdeeld met een zogenoemde verdeelsleutel. Als schuldhulpverlener bereken je deze verdeelsleutel. 

Dwangakkoord

Wanneer de schuldeisers niet akkoord gaan met de gemaakte afspraken tijdens de schuldhulpbemiddeling, kan er een dwangakkoord via de rechter geregeld worden. Een schuldeiser moet namelijk een goede reden hebben om het betaalvoorstel van de cliënt te weigeren. Is er geen goede reden tot weigering? Dan dwingt de rechter de schuldeisers om mee te werken. Een schuldhulpverlener regelt de aanvraag tot dwangakkoord bij de rechter.

Comments

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *