overlijdensrisicoverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een Nederlandse vorm van levensverzekering. Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering keert het vooraf afgesproken bedrag uit indien de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt.
Met een levenslange overlijdensrisicoverzekering ben je voor langere tijd verzekerd, of ook wel levenslang zoals de naam aanduidt.
De verzekering keert in dit geval het vooraf afgesproken bedrag uit wanneer de verzekerde overlijdt, ongeacht wanneer dit is.

De premie per tijdseenheid is vaak, ondanks de toenemende kans op overlijden naarmate de verzekerde ouder wordt, gedurende de afgesproken looptijd (eventueel levenslang) gelijk. De verzekering vóór het eind van de looptijd stoppen kan daarom voor de verzekeringnemer toegestaan zijn, maar dit is dus in principe wel onvoordelig voor hem. Wel is het mogelijk je verzekering zo af te sluiten dat de premie gedurende de verzekerde periode kan verschillen.
Dan hebben we het over een gelijkblijvende premie, lineair dalend, of annuïtair dalend (dat de premie jaarlijks daalt) wel moet je in de laatste 2 gevallen rekening mee houden dat het uitgekeerde bedrag na je overlijden niet altijd gelijk is dan het afgesproken bedrag.

Sommige leningen worden kwijtgescholden bij overlijden, en hebben dus impliciet een soort overlijdensrisicoverzekering.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt ook vaak afgesloten voor de nabestaanden, bijvoorbeeld als je een partner hebt zodat je deze in staat kunt stellen om de hypotheek af te kunnen betalen of te kunnen stoppen met werken om de kinderen op te voeden.
Of een overlijdensrisicoverzekering die wordt afgesloten om de kosten van de uitvaart te kunnen betalen wordt uitvaartverzekering genoemd, dit is handig zodat je nabestaanden niet met onverwachte hoge kosten komen te zitten.

Overlijdensrisicoverzekeringen worden ingedeeld naar looptijd, uitkeringsmoment en soort uitkering.
Voorbeelden waar een overlijdensrisicoverzekeringen wordt ingedeeld zijn als volgt:

Tijdelijk: De meeste overlijdensrisicoverzekeringen zijn tijdelijk. Dat wil zeggen dat de verzekering wordt aangegaan voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 30 jaar). Indien de verzekerde binnen de afgesproken duur komt te overlijden, dan keert de verzekeraar uit. Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is de meest voorkomende variant.

Levenslang

Een uitvaartverzekering is meestal levenslang. Daarnaast wordt een levenslange overlijdensrisicoverzekering meestal afgesloten om de nabestaanden in staat te kunnen stellen de erfbelasting te kunnen voldoen. Omdat de verzekeraar met zekerheid ooit uit moet keren is de premie voor een levenslange verzekering hoger dan voor een tijdelijke.

Vaste termijn: Een uitvaartverzekering is meestal levenslang. Daarnaast wordt een levenslange overlijdensrisicoverzekering meestal afgesloten om de nabestaanden in staat te kunnen stellen de erfbelasting te kunnen voldoen. Omdat de verzekeraar met zekerheid ooit uit moet keren is de premie voor een levenslange verzekering hoger dan voor een tijdelijke.

Op deze site kun je nu jou overlijdensrisicoverzekering vergelijken om te kijken wat voor jou de beste optie is!